Osmanlı Devleti, dünya tarihinin en büyük ve kurumsallaşmış devlet geleneklerinden biridir. Hanedanın devlet bilinci, toplum tasavvuru ve bireysel zenginlikleri ile şekillenen saray kültüründe kadınların da özel bir yeri vardır. Hanedan mensubu kadınların yani sultanların tarihi de en az Osmanlı tarihi kadar önemlidir.

Eğitimleri, aile hayatının devamı için gösterdikleri özverileri ve zenginlikleri ile hanım sultanların şöhretleri ve etkileri sarayla sınırlı olmamış; Osmanlı medeniyeti içerisinde de yaptıklarıyla örnek olmuşlardır. Yaşadıkları dönemlerde hayırseverlikleri, cömertlikleri ile toplumdan sevgi ve saygı gören hanım sultanlar bugün eserleriyle anılmaktalar. Başta İstanbul olmak üzere belli başlı Osmanlı şehirlerinde halen faal olan birçok cami, hamam, çarşı, çeşme, bedesten hanım sultanların vakfettiği eserlerdir. Bu eserlerin önemli bir bölümü ise Üsküdar’da bulunmaktadır. İstanbul’un manevi ve kültürel beldelerinden biri olan Üsküdar, bugün bu zenginliğinin karşılığını vermek için projeler üretmeye devam ediyor.

Üsküdar Belediyesi olarak hanım sultanlarımızı ve onların bıraktığı yapıları, kurumları daha iyi tanıtma çalışmalarımız bu bütünlüğün bir parçasıdır. Bu noktada 2016 yılında başlattığımız Hanım Sultanlar Bebek Koleksiyonu projesini, kapsamını geliştirerek bir müzeye dönüştürdük. Kıyafetleri, mücevherleri ve aksesuarları ile asıllarına uygun kalarak üretilen bu bebekler artık kurumsal bir çatıya kavuşmuş oldular. Herkese kültür, sanat ve tarih dolu bir deneyim dileriz.

İyi ki Üsküdar var!

iyiki üsküdar var