MÂHFİRUZ VÂLİDE SULTAN

(1590-1620)
I. Ahmed’in Hanımı,II. Osman’ın Vâlidesi

Mahfîrûz Vâlide Sultan’ın kaftanında Topkapı Sarayı Müzesi’nde bulunan 16. yüzyıla ait tören kaftanının paralel kıvrımlı hatlar halinde düzenlenmiş büyük lâlelerden oluşan deseni uygulanmıştır. Mücevherli ve gösterişli hotoz, çaprast ve mücevherler dönemin özelliğini yansıtmaktadır.

MÂHFİRUZ VÂLİDE SULTAN